Er den indvendige dør blokeret fra den anden side?

19 May 2022
Anders Lundtang Hansen

editorial

Er der lidt problemer med at åbne den indvendige dør?

Først tror man nok, det har noget at gøre med, at døren binder, eller også driller låsen, fordi man som regel skal udføre nogle særlige fagter med dørens lås, før den gider åbne.

Det kan være fordi, der er træk, at den ikke gider åbne, eller også har huset lige sat sig en del, siden man brugte døren sidst, at den støder mod gulvet eller dørkarmen ekstra meget, så man virkelig skal give døren et skub eller et træk for at åbne den.

Det kan da netop også være fordi, det er så længe siden, at man har brugt døren, at hængslerne er blevet slidte, eller døren har udvidet sig grundet temperaturforskelle, så den har endnu sværere ved at åbne sig.

Men det viser sig faktisk, at der er en simpel årsag til, at døren ikke kan åbne.

indvendige døre

Fjern blokeringen fra den indvendige dør

Der er ganske enkelt nogen, der har stillet noget på den anden side af døren, så man ikke engang kan åbne den en smule, men den er helt blokeret tæt.

Det har sikkert ikke været med vilje, og det skulle kun være midlertidigt, men det har man ikke fået at vide, og så er det sådan her, at man opdager det.

Man er derfor nødt til at gå en større omvej for at komme derhen, hvor døren er blokeret, så man kan fjerne det, der blokerer den.

Faktisk viser det sig at være så tungt, at man er nødt til at være to personer om at fjerne den store genstand, der blokerer døren.

Det er lidt ligesom, at man aldrig må spærre en nødudgang, for folk skal kunne komme hurtigt ud, selv når det er mørkt, og man kan her uheldigt lige tro, at man hurtigt kan åbne døren, og så støder man næsen mod døren.

More articles